Cenník

Ceny geodetických a kartografických prác sú tvorené dohodou a závisia od rozsahu prác a požadovaných termínov.

Pri tvorbe cien geodetických a kartografických prác vychádzame z Cenníka komory geodetov a kartografov ktorý je k dispozícii k nahliadnutiu.