Poradenské služby

  • konzultácie ohľadom priechodnosti Vašich zámerov s konkrétnymi nehnuteľnosťami
  • upresnenie polohy; zistenie vlastníctva; poloha najbližších inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plyn, elektrické rozvody, telekomunikačné káble); ochranné pásma; možnosti zmeny druhu pozemku,možnosť výstavby.... a ďalšie
  • poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností, ktoré Vám umožní prevod vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
  • v prípade záujmu poskytujeme aj kompletné služby v oblasti katastra nehnuteľností.
  • požiadame za Vás príslušnú správu katastra o vykonanie vkladu, prípadne záznamu
  • konkrétne zámery prejednáme za Vás na príslušných úradoch.

Sprostredkujeme

  • Vyhotovenie zmlúv
  • Vyhotovenie znaleckých posudkov
  • Odkúpenie a predaj nehnuteľností