Referencie

Naše referencie sú podložené zmluvnými vzťahmi medzi objednávateľom a Firmou Mišík Geodetická kancelária, s.r.o.

Geodetické meranie záujmových území, vodných plôch, skládok - tvorba 3D-modelov

Geodet externého stavebného dozora na stavbe I/72

Zbojská Sedlo-Tisovec,Čertova dolina

Geodet zhotoviteľa na stavbe Galéria Lučenec, Námestie republiky

Geodet zhotoviteľa na stavbe R2 Pstruša – Kriváň

Geodet zhotoviteľa na stavbe Rekonštrukcia vodovodného potrubia SV  JE-GA-NR

Vodohospodárska výstavba Bratislava, Váhostav a.s. (Vodná nádrž Málinec)

Sibamac a.s  (Budova pobočky Národnej banky Slovenska)

SSE a.s. Žilina (Elektrické vedenia)

Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice (Kameňolom Šiatorská Bukovinka)

Eurobasalt a.s. (Kameňolom Veľké Dravce)

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Katastrálny úrad Banská Bystrica (Registre obnovenej evidencie pozemkov)

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (Projekt pozemkových úprav)

Mesto Lučenec (Zimný štadión, Letné kúpalisko, IBV - modré zeme)

MILYS, spol. s r.o. www.torak.sk (Lokalita Veľký a Malý Torák /bytová vystavba/)

DONIVO TD s.r.o. (Rýchlostná cesta R1 Beladice - Tekovské Nemce)

Vodohospodárske stavby a.s. (geometrické plány na zriadenie vecného bremena na stavbe: Zásobovanie južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou)

INFRAM SK s.r.o. (Cesta 1/75 Veľký Krtíš - Pôtor, Sanácia)

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica (Monitoring sadania telesa uzatvorenej skládky odpadov Principlac, Banská Štiavnica)